Stabilizovaná poloha - Ako uložiť raneného do stabilizovanej polohy - Prvá pomoc

Po autonehode je potrebné uložiť zraneného do bezpečnej, tzv. stabilizovanej polohy. Ako ho do nej uložiť - karta prvej pomoci.

http://www.akosatorobi.sk/video/338/stabilizovana-poloha-ako-ulozit-raneneho-do-stabilizovanej-polohy-prva-pomoc-